Ciekawie, wesoło i pożytecznie – Wakacje 2022 w Lisowicach

      Możliwość komentowania Ciekawie, wesoło i pożytecznie – Wakacje 2022 w Lisowicach została wyłączona

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa w Lisowicach we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pawonkowie filia Lisowice zorganizowało w dniach 28.07.2022r. do 11.08.2022r. zajęcia wakacyjne dla wszystkich chętnych dzieci naszej gminy. Projekt był dofinansowany przez Gminę Pawonków w ramach konkursu „Inicjatywy Wakacyjne. W tych letnich spotkaniach uczestniczyło łącznie 38 dzieci. Miejscem realizacji zająć było Lokalne Centrum Społeczno -Kulturalne w Lisowicach.

W czasie trwania zajęć, dzieci codziennie otrzymały poczęstunek.

W ramach realizacji projektu dzieci pod opieką wolontariuszy posadziły łącznie 21 krzewów. Dzieci dokonały pomiaru starej gruszy i został sporządzony wniosek o uznanie pomnikiem przyrody tego starego drzewa.

Zgodnie z planem projektu został zorganizowany dzień sportu, dzień w muzeum, dzień śląski, dzieci wysłuchały krótkiej historii miejscowości, wykładu na temat odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony przyrody Odwiedziły również ogród św. Jana Nepomucena, gdzie dowiedziały się o przesłaniu: „Będziesz miłował. Nie hejtował!”. Zorganizowana została zgodnie z planem wycieczka do Ustronia do „Parku Leśnych Niespodzianek”.

Codziennie w czasie trwania zajęć organizatorzy zapewnili wiele gier, konkursów i zabaw, ciekawych warsztatów o tematyce przyrodniczej dla dzieci.

Wszystkie zajęcia prowadzone były w wolontariacie.