SRSL

Stowarzyszenie Rozwoju Soł‚ectwa Lisowice

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice w województwie Śląskim zostało założone 29.10.2006r. z inicjatywy bardzo aktywnie działającej grupy ?Odnowy Wsi Lisowice?, a postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dn. 22.02.2007r zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Funkcjonuje na podstawie statutu. Stowarzyszenie liczy 56 członków, Stowarzyszenie powołane zostało by móc łatwiej realizować inicjatywy, pomysły związane z rozwojem i promocją naszej miejscowości w jak najszerzej rozumianym zakresie społeczno-gospodarczym.

Cel działania organizacji: Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego, wypowiadanie się w sprawach publicznych Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez szeroko rozumianą działalność kulturalną naszej wsi. Cyklicznie organizuje festyny, dożynki, bale sylwestrowe, zabawy karnawałowe, wycieczki, pokazy, wystawy (myśliwska, rękodzieła, Pamiątki JP II) Z ogromnej troski, na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury w czasie festynów organizuje konkursy ze znajomości np.: gwary śląskiej. Tradycyjnie na każde Dożynki pleciona jest korona żniwna i pieczony jest śląski kołocz.

W nasze regionalne stroje gospodynie ubierają na każdą ważną uroczystość np. dożynki, festyny, konkursy oraz przyjmując gości z innych województw a także z zagranicy. W czasie takich wizyt studyjnych goście częstowani są śląskimi potrawami. Członkowie promują naszą wieś, biorąc udział w wystawach, festynach, konkursach organizowanych przez Fundacje LGD Spichlerz Górnego Ślącka, Urząd Marszałkowski i inne. Organizacja dwukrotnie zajęła czołowe miejsca (II miejsce i I wyróźnienie ) w konkursie kulinarnym potraw śląskich ?Spichlerzowe Smakowanie?.

Dwukrotnie wystartowało ( 2006r i 2009r) w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego w kategorii na ?Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi? i dwukrotnie zdobyło II zaszczytne miejsce. Za zdobyte nagrody ufundowano: plac zabaw dla dzieci zadaszenie nad ogniskiem.

Organizacja promuje zdrowy styl życia w jak najszerszym rozumieniu tego pojęcia, poprzez upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku. Z inicjatywy członków stowarzyszenia, wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne. Ponadto, organizuje rajdy rowerowe, wyjazdy na basen. Popiera i wspomaga rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi np. ?Kwietnego Biegu?).

Poprzez aktywne działania członków, powstało w Lisowicach Lokalne Centrum Społeczno-Kulturalne, w którym zatrudnienie znalazło kilku naszych mieszkańców. Wspierania rozwój turystyki, nie tylko organizując wycieczki, ale tworząc, organizując i prowadząc działania na rzecz rozwoju infrastruktury wsi. Za sprawą członków stowarzyszenia w naszej miejscowości powstało Muzeum Paleontologiczne, i ?Historyczne Centrum Wsi?. Organizuje Partnerstwa lokalne i regionalne dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw.
Podejmuje w ramach obowiązujących przepisów i swoich możliwości, wszelkie przedsięwzięcia związane z rozwojem NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY.