OSP

Krótki zarys historyczny powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowicach. Teksty i zdjęcia z książki „Lisowice Historia i współczesność”

1902 Powołano do życia Ochotniczą Straż Ogniową w Lisowicach, której siedziba znajdowała się obok kaplicy postawiono wiatę, a następnie wyposażono ją w ręczny sprzęt przeciwpożarowy oraz drabiny. Wiata była miejscem spotkań i ćwiczeń drużyny strażackiej. Pierwszych druhów rozpoznawano po noszonych przez nich czapkach strażackich. Nad poczynaniami strażaków czuwał ówczesny sołtys Jan Siekiera.

1925 Zawiązał się Gminny Związek Ochotniczej Straży Ogniowej.

1927 Na miejscu wiaty ze sprzętem przeciwpożarowym wybudowano remizę i odkupiono z Gminy Lubecko przenośną sikawkę ręczną.

1939 Wojsko niemieckie zarekwirowało sikawkę należącą do straży lisowickiej. W zamian za to administracja niemiecka miała przydzielić wiosce mały samochód pożarniczy, o co zabiegał sołtys Jan Kulig. Z powodu nieodpowiednich warunków w remizie (za niska brama) umowy nie zrealizowano.

1942 Strażacy otrzymali używaną sikawkę czterokołową do zaprzęgu konnego, wyprodukowaną w 1869r.

1945 Związek Ochotniczej Straży Ogniowej przekształcił się w Ochotniczą Straż Pożarną. Pierwszym prezesem OSP był Józef Kuś, naczelnikiem zaś Paweł Próba, właściciel sklepu.

1958 Władze powiatowe w dowód uznania za aktywną pracę, wysokie miejsca zajmowane w zawodach strażackich oraz organizowanie życia kulturalno – rozrywkowego w naszej wsi przydzieliły jednostce OSP Lisowice motopompę M 200.

1961 Rozpoczęto budowę wieży strażackiej, na szczycie której umieszczono syrenę alarmową
1967 Powstała strażacka drużyna młodzieżowa

1995 W budynku wielofunkcyjnym zostały przygotowane pomieszczenia dla straży. Wszystkie prace wykonali członkowie straży. Funkcję prezesa OSP. pełni Pietrucha Józef, a naczelnikiem jest Kaczmarczyk Marek. i zaraz przeniesiono sprzęt strażacki do nowej siedziby
1997 95-lecie istnienia Związku OSP. Nadano straży nowy sztandar i przekazano auto marki Polonez przystosowany do potrzeb ratownictwa technicznego.

2005 Członkowie Grupy Odnowy Wsi tworzą „Historyczne Centrum Wsi” przy kaplicy pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Odmalowany konny wóz strażacki postawiono na miejscu pierwszej remizy (zgodnie z informacjami o historii kaplicy i o Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowicach).

2010 Prezesem OSP Lisowice jest Poloczek Józef, a naczelnikiem Trybus Henryk.

 


 

Dnia 29 stycznia 2011 r. na spotkaniu OSP Lisowice dokonało wyboru nowego zarządu.

Skład Zarządu OSP Lisowice:

  • Prezes OSP: Wachowski Mariusz
  • Komendant: Strzoda Krystian
  • Gospodarz: Kukowka Tadeusz
  • Sekretarz: Kuc Marcin
  • Skarbnik: Zając Henryk
  • Członek Zarządu: Kuś Wojciech