Dożynki 2020

      Możliwość komentowania Dożynki 2020 została wyłączona

Dożynki 2020 mamy już za sobą. W tym roku, w związku z pandemią świętowaliśmy dziękczynienie jedynie w kościele, uczestnicząc w uroczystej mszy św., którą celebrował proboszcz ks. Rafał Wyleżoł. Starostami w tym roku byli państwo Pradela, a koronę dożynkową i kościół przyozdobili mieszkańcy ulic Lublinieckiej, Napłatki oraz Dolnej. Serdecznie dziękuję najbardziej zaangażowanym paniom: Urszuli Kopyto, Teresie Kukowka, Urszuli Brzezinie, Krystynie Habatuła, Barbarze Strzoda, Justynie Strzoda, Justynie Kochanek a także mieszkańcom wyznaczonych ulic za solidarną składkę.
Niewykorzystane zaplanowane środki na zabawę dożynkową, decyzją Rady Sołeckiej oraz uchwałą Zebrania Wiejskiego pozwolą na wyposażenie placu zabaw przy LCSK w nowe zabawki nadworne.

Marek Kunicki, sołtys Lisowic