Fundusz sołecki Lisowic 2020

      Możliwość komentowania Fundusz sołecki Lisowic 2020 została wyłączona

Szanowni Państwo, 
budżet funduszu sołeckiego na przyszły rok został zatwierdzony na zabraniu wiejskim 19 września 2019. 
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za krytyczne uwagi, za zrozumienie i przyjęcie budżetu. Po raz pierwszy przeznaczamy niebagatelną część – 66% budżetu na stałe inwestycje w sołectwie:
1. Od przyszłego roku budujemy infrastrukturę oświetleniową przy ulicy Andrzejowej. Koszt przedsięwzięcia to około 60 000 zł, na przyszły rok zaplanowana jest 1/3 wysokości tej kwoty.
2. Dokonana zostanie renowacja zabytkowej straży (przy kapliczce)
3. Dokończony zostanie chodnik przy ulicy Nowej
4. Zakupionych zostanie kilka ławko-stołów zastępując wysłużone już sprzęty (2 000 zł)

Na zebraniu obecna była Wójt Gminy Pawonków – pani Joanna Wons-Kleta oraz dwóch Radnych Rady Gminy: pani Katarzyna Gros (Wice-przewodnicząca RG) oraz Krystian Świerc. Pani Wójt odpowiadała na pytania mieszkańców ws utwardzenia ulicy Lublinieckiej, koncepcji zmiany dostawcy wody, planu gospodarki ściekami oraz ścieżki pieszo-rowerowej.