Gaz w Lisowicach

      Możliwość komentowania Gaz w Lisowicach została wyłączona

Szanowni Mieszkańcy!

Jak część z Państwa zapewne już wie, temat podłączenia do sieci gazowej – przynajmniej niektórych ulic – zaczyna nabierać realnych kształtów.

Z uwagi na to, iż czynniki ekonomiczne dla spółki gazownicznej są bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji o budowie sieci, ilość złożonych wniosków może być jednym z decydujących czynników. Wystąpienie z wnioskiem nie jest jednoznaczne z koniecznością podłączenia do sieci. Dopiero po wydaniu warunków przyłączenia zdecydowane osoby, w terminie określonym przez Spółkę, będą mogły zawrzeć umowę o przyłączenie.

W związku z tym zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Wniosek można pobrać tutaj (dla gospodarstw domowych grupa przyłączeniowa B, podgrupa I)➡️
https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej#
Od soboty wnioski będą również w kościele.

Proszę pamiętać o dołączeniu MAPKI do wniosku! Może to być np. wydruk z map Google, z zaznaczoną Państwa działką, nieruchomością oraz proponowaną lokalizacją szafki pomiarowej.

Wypełnione wnioski można składać u mnie lub w Urzędzie Gminy w Pawonkowie. Prosimy o składanie wniosków w terminie do 31.01.2021 – zebrane wnioski zostaną przesłane wspólnie do PSGaz w Zabrzu.

W razie pytań, również w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku, można kontaktować się z Urzędem Gminy.

Dziękuję Pani Wójt i Księdzu Proboszczowi za zainteresowanie tematem i wsparcie :)

Katarzyna Gros