II Narodowy Dzień Czytania Pisma Św.

      Możliwość komentowania II Narodowy Dzień Czytania Pisma Św. została wyłączona

Niedziela Biblijna 

„Weźmijcie Pismo Święte”

15 kwietnia 2018

 

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma nie tylko służyć rozwojowi życia w Łasce Chrztu Świętego, ale równocześnie przyczynić się do realizacji wielu celów szczegółowych. 

Według założeń programowych ma ono:

– ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy;

– pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii;

– ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę Pisma świętego