III sesja Rady Gminy Pawonków (20 grudnia 2018)

      Możliwość komentowania III sesja Rady Gminy Pawonków (20 grudnia 2018) została wyłączona
  1. Przyjęto budżet Gminy Pawonków na rok 2019. Środki da Lisowic: 100 tyś. zł na odwodnienie ul. Lublinieckiej (utwardzenie w latach przyszłych), ok 400 tyś. zł na modernizację boiska sportowego
  2. Wysokość opłat za wywóz śmieci na luty i marzec 2019: 14,50 zł za osobę na miesiąc. Duże rodziny zwolnione są z opłaty za trzecie i kolejne dziecko. Opłata za śmieci niesegregowane wynosi 30 zł. W styczniu opłata jest jeszcze dotychczasowa (8,50 zł)
  3. Będziemy (mieszkańcy) proszeni o zadeklarowanie czy chcemy przystąpić jako gmina w skład związku metropolitarnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  4. Wójt Gminy Pawonków podjęła rozmowy z Burmistrzem Lublińca na rzecz zmiany dostawcy wody dla Lisowic z Lublińca. W pierwszym etapie możliwe będzie zmiana dla budynków do torów (od strony Lublińca)