O Lisowicach i S11 w Sejmie RP

      Możliwość komentowania O Lisowicach i S11 w Sejmie RP została wyłączona

Wystąpienie Posła na Sejm Andrzeja Gawrona z dnia 29 maja 2020 w której odnosi się

Dwie z kilku planowanych tras niezwykle potrzebnej S11 przebiegają przez sołectwo Lisowice (przedzielone już drogą krajową nr 46). Panie Pośle, dziękuję w imieniu mieszkańców Lisowic za zwrócenie uwagi na naszą małą społeczność, pośród której dla niektórych mieszkańców wybudowanie drogi ekspresowej spowoduje konieczność zaprzestania działalności rolniczej i przesiedlenia się (często zakorzenionych w Lisowicach od pokoleń ludzi); dziękuję za przywołanie Lisowic w Sejmie RP. Mam nadzieję że bliska Panu sprawa naszej społeczności doczeka się szczęśliwego finału.
Marek Kunicki, sołtys Lisowic