Odbiór śmieci IV-VI 2021

      Możliwość komentowania Odbiór śmieci IV-VI 2021 została wyłączona

Od kwietnia do końca sezonu letniego będą od nas, mieszkańców odbierane śmieci zmieszane i bio (brązowe worki) dwa razy w miesiącu. Stąd podwójne daty w odpowiednich okienkach.  Jak powiedziała pani Wójt, obowiązek dwukrotnego wywozu tych odpadów wynika ze zmiany stanu prawnego i nie wpłynie na wysokość opłaty za odbiór śmieci.
[Marek Kunicki, sołtys Lisowic]