Projekt: „I ja też umiem pływać”

      Możliwość komentowania Projekt: „I ja też umiem pływać” została wyłączona

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisowicach uczestniczyli w zajęciach nauki pływania  w ramach projektu napisanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice pn. „I ja też umiem pływać”. 

Projekt był  współfinansowany  przez Fundację Banku Zachodniego WBK Grupa Santander.

W programie uczestniczyło 30 dzieci.  Był on podzielony na 3 etapy. W  pierwszym etapie realizacji projektu odbyły sie dwa spotkania . Pierwsze to pogadanka na temat „Zasad dobrego wychowania , dobrych nawyków”, natomiast drugi, to prelekcja na temat „Bezpiecznego korzystania z kąpielisk”.

W drugim etapie prowadzone były  zajęcia nauki pływania, które  odbywały się na basenie w Lublińcu  pod fachowym okiem instruktorów.W czasie 20 godzin zajęć uczniowie doskonale radzili sobie z ćwiczeniami oswajającymi z wodą oraz nauką podstawowych ruchów w środowisku wodnym. Umożliwiły one dzieciom nabycie elementarnych umiejętności pływania.  Sprawdzianem  było przepłynięcie  25m. Dzieci korzystały z nauki pływania bardzo chętnie, nie mogąc się doczekać kolejnych wyjazdów.
Nauczyły się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystać z basenu,  bardziej się zintegrowały, miały możliwość aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami.

Realizacja projektu przebiegała sprawnie,  zgodnie z planowanymi założeniami. Należy również  nadmienić, że współorganizatorem projektu była Filia Biblioteki Gminnej w Lisowicach gdzie ogromna pomocą w czasie zajęć z nauki pływania, dużym  wsparciem i zaangażowaniem wykazała się pani Jolanta Piosek  a także członek stowarzyszenia  Henryk Piosek, którzy jako wolontariusze – opiekunowie poświęcali każdorazowo ponad 4 godziny swojego czasu wolnego. W projekcie uczestniczyły dzieci z Dralin, Lisowic i Solarni, tak więc  istotnym było zapewnienie transportu. Autobus do tych miejscowości wraz z opiekunami podjeżdżał  i zabierał dzieci a po zajęciach rozwoził.

Trzeci etap stanowił pewnego rodzaju podsumowanie projektu. Zorganizowano wspólny wyjazd dzieci  wraz z rodzicami do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Wyjazd ten finansowany był w ramach małego grntu przez Urząd Gminy w Pawonkowie.  Pobyt dostarczył  zarówno dzieciom jak i ich rodzicom –opiekunom dużo radości, bawił, a jednocześnie pozwoli wykorzystać  nabyte umiejętności  z nauki pływania.
Rodzice dzieci biorących udział w projekcie byli bardzo zadowoleni z tych zajęć  oraz z osiągniętych wyników  i bardzo by chcieli, aby te zajęcia można w przyszłości powtórzyć.  

Koordynator projektu
Renata Piosek