Senior w jesiennej aurze 2021

      Możliwość komentowania Senior w jesiennej aurze 2021 została wyłączona

” SENIOR W JESIENNEJ AURZE”

Wraz z końcem 2021 roku Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa w Lisowicach w Województwie Śląskim zakończyło realizację projektu w ramach małych grantów senioralnych dofinansowanych ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. ” SENIOR W JESIENNEJ AURZE”.

 

W projekcie wzięło udział 61 seniorów z terenu czterech gmin: Pawonkowa, Kochanowic, Ciasnej i Lublińca. Beneficjenci projektu uczestniczyli w bardzo bogatej ofercie wyjazdów
i atrakcyjnych zajęć.
W ramach grantu, seniorzy zwiedzili Muzeum Chleba w Radzionkowie, które obejmuje kilka tysięcy eksponatów w postaci maszyn i urządzeń, zdjęć, obrazów, publikacji książek. Zwiedzając i przebywając w tym ciekawym miejscu, oglądając zbiory muzealne – wspominali swoje dziecinne i młodzieńcze lata. Naszym seniorom zaparło dech w piersiach, kiedy weszli do „starej” szkoły – wiernie odtworzonej dawnej klasy. W większości muzeów eksponatów nie można dotykać a tutaj – wielką niespodzianką i nagrodą było to,że zwiedzający nie tylko mogli dotknąć ale i mogli usiąść w ławkach liczących ok. stu lat. Uczestnicy wyjazdu brali również aktywny udział w warsztatach wypieku chlebków,który sami formowali.
Podczas jednego ze wspólnych wyjazdów mieli okazję przybliżyć sobie historię „Śląskiego Kopciuszka” zwiedzając Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, w którym również zobaczyli wystawę pt. „Śladami Karola Goduli – przemysłowca z końca XIX wieku”.

Celem kolejnego wyjazdu było lepsze przybliżenie i poznanie historii naszej śląskiej ziemi, tak też grupa odwiedziła bardzo nowoczesne Muzeum Śląskie w Katowicach. W bogatej kolekcji i w zbiorach Działu Etnologii można było zobaczyć wiele przedmiotów dotyczących życia społecznego, materialnego mieszkańców Górnego Śląska oraz terenów sąsiednich.

Zwiedzając galerię sztuki sakralnej, poświęconej historii, kulturze i sztuce regionu, wśród licznych eksponatów mogliśmy podziwiać trzy figurki z XVI w. z drzewa polichromowanego pochodzące z jednej z miejscowości naszej gminy a mianowicie z Łagiewnik Wielkich. Były to figury: św. Mikołaja, św. Cypriana i św. Szymona. Obok eksponatów łagiewnickich stały dwie figury pochodzące z Koszęcina m.in. św. Andrzeja Apostoła i św. Jakuba (ok. 1510r.)

Będąc w stolicy naszego województwa nie omieszkało zajechać i zwiedzić do pięknego zabytkowego osiedla Nikiszowiec. Tam mogliśmy zakosztować pysznej śląskiej kuchni.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również pięć wyjazdów na basen w Tarnowskich Górach, gdzie nasi seniorzy uczestniczyli w gimnastyce oraz korzystali z bogatej oferty tego miejsca.
Te ciekawe i atrakcyjne przepełnione radością wyjazdy były doskonałą okazją do aktywizacji i integracji seniorów.

Zarówno organizatorzy jak i seniorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku również będą mogli uczestniczyć w tak atrakcyjnych wydarzeniach.

 

5 listopada odbyła się pierwsza wycieczka w ramach projektu pt. ” SENIOR W JESIENNEJ AURZE”. Seniorzy zwiedzili  Muzeum Chleba w Radzionkowie. Grupa odwiedziła również Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, w którym zobaczyła wystawę „Śladami Karola Goduli – przemysłowca z końca XIX wieku”. Inspiracją do wycieczki były spotkania seniorów z Gabrielą Kartoń – pisarką, autorką książek „Śląski Kopciuszek” i „Pani na Kopicach”, które odbyły się w Bibliotece w Lisowicach.

Fot.: Muzeum Chleba Radzionków i  Muzeum Miejskie Ruda Śląska