Tradycja naszą siłą – zakup strojów ludowych

      Możliwość komentowania Tradycja naszą siłą – zakup strojów ludowych została wyłączona

W dniu 18 września 2023 roku Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice podpisało umowę z Fundacją Grupy PRRN Płpck. W ramach wcześniej napisanego projektu pod nazwą „Tradycja naszą siłą” zaplanowano zakup czterech kompletnych strojów ludowych – śląskich – rozbarskich – damskich. Całkowity koszt projektu wyniósł 5999 zł 99 gr z czego na realizację przedsięwzięcia od Fundacji Grupy PERN otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 5000,00 zł oprócz tego pozyskaliśmy kwotę w wys. 600,00 zł. od sponsorów: ARS MUSICA Sp. z o.o., firmy WYGODNY MEBEL Tomasz Błyszcz, Alina Hadzik, DEKAA Adam Kaniut. Pozostała kwota 399,99 zł to środki własne stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy Fundacji Grupy PE RN oraz naszym lokalnym darczyńcom za pomoc w zakupie tak pięknych nowych strojów, które będą służyły nam w kultywowaniu naszych śląskich tradycji.