Usuwanie azbestu – dofinansowanie

      Możliwość komentowania Usuwanie azbestu – dofinansowanie została wyłączona

Wójt Gminy Pawonków ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości w Gminie Pawonków w 2021 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty kwalifikowane związane z realizacją następujących zadań polegających na:

  1. usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w którym koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (do 100% kosztów jednak nie więcej niż 800 zł/Mg);
  2. usunięciu wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach, w którym koszty kwalifikowane obejmują: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (do 100% kosztów jednak nie więcej niż 600 zł/Mg).

Wszelkie szczegóły oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy
https://www.pawonkow.pl/artykuly/222