Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w okresie zasiłkowym 2012

      Możliwość komentowania Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w okresie zasiłkowym 2012 została wyłączona

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie informuje….

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie informuje, że 31 października 2012 kończy się okres na jaki zostały przyznane świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny z dodatkami w okresie zasiłkowym 2011-2012.

Od 1 września 2012 będą przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy, z tym, że rolników prosimy o składanie wniosków po 23 września 2012 roku, czyli po ogłoszeniu przez prezesa GUS dochodu z 1 ha przeliczeniowego za 2011 roku.

Informujemy również, że 30 września 2012 kończy się okres zasiłkowy z funduszu alimentacyjnym. Nowe wnioski można składać od 1 sierpnia br.

Informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych tel. 343534032