XXIX sesja Rady Gminy – informacje

      Możliwość komentowania XXIX sesja Rady Gminy – informacje została wyłączona

Szanowni Państwo, bieżące informacje:

1. Ścieżka pieszo-rowerowa – odcinek Lipie-Lisowice, który wykonuje GDDKiA. Projekt ulega ostatnio licznym zmianom. Na chwilę obecną GDDKiA planuje wykonanie ścieżki od Lipia do ul. Nowej. Dalszy fragment leży już po stronie Gminy (pierwotnie GDDKiA miała wykonać ścieżkę do przystanku PKS po drugiej stronie). Przejście przez DK nadal jest planowane przy ulicy Nowej, przy budynku p. Sowa. Jest plan przesunięcia zatoczki autobusowej (tej w kierunku Lublińca) w okolice domu p. Strzoda. Sprawa świateł (wymuszanych) na razie jesst wycofana z projektu GDDKiA. Gmina Pawonków stara się o zgodę na umieszczenie sygnalizacji na tym przejściu. NATOMIAST jest zgoda GDDKiA na przejście dla pieszych oraz SYGNALIZACJĘ (wymuszaną) przy ul. Ogrodowej!
Miejmy nadzieję iż plany dwóch sygnalizacji na DK w Lisowicach zostaną finalnie zaakceptowane i wykonane.
Sytuacja bardzo dynamicznie się rozwija.
Dziękuję radnemu p. A. Dawidowiczowi o stałe monitowanie tego tematu

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – zmienia się koncepcja administrowania oczyszczalniami po ich wybudowaniu, prace na Regulaminem oraz stosownymi zgodami (w tym zmianą planu zagospodarowania przestrzennego) są w toku. Wójt zapewniał iż w roku 2018 zaczną być montowane te urządzenia na terenie naszej Gminy.

3. Sprawa umieszczenia lustra na skrzyżowaniu ul. Andrzejowej i Malinowej ponownie została zgłoszona, czekamy na decyzję stosownej Komisji.

4. Remonty dróg nieasfaltowych oraz uzupełnianie ubytku dróg asfaltowych odbędą się nie prędzej niż po świętach.

5. Kostka przy LCSK – nie wcześniej niż w kwietniu zostanie ogłoszony nabór ofert na wykonanie tej inwestycji. Z wstępnej deklaracji mamy szanse cieszyć się wybrukowanym terenem przed 31 czerwca.