Zebranie wiejskie 2021

      Możliwość komentowania Zebranie wiejskie 2021 została wyłączona

Dziękuję za obecność przybyłym na zebranie, dziękuję za obecność Pani Wójt.

 1. Informacje od Pani Wójt:
  – finalizuje się sprawa zmiany dostawcy wody dla Lisowic i Dralin; jest zgoda Lublińca, byśmy się doń przyłączyli;
  – kanalizacja Lisowic / Dralin / Lipia Śląskiego – jeśli uda się przeprocesować wniosek i uzyskać dofinansowanie z programu „nowego ładu”, pozyskana kwota 70mln zł może pozwolić na wybudowanie kanalizacje w naszym sołectwie;
  – od 1 stycznia 2022 roku Lipie Śląskie będzie miejscowością, pozostającą w sołectwie Lisowice
 2. Sołtys Lisowic podziękował:
  – wszystkim zaangażowanym podczas organizacji IX Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów, w tym Krzysztofowi Brolowi, młodzieży MDP, OSP oraz wszystkim wolontariuszom;
  – mieszkańcom za dotychczasowe wpłaty podatku uiszczane bezpośrednio u sołtysa; od 2021 roku decyzją sołtysów Gminy Pawonków, sołtysi nie pobierają już podatków;
  – Krystianowi Strzoda i Mariuszowi Wachowskiemu za pomoc w wykonaniu oraz zamontowaniu pięciu nowych tablic ogłoszeń w Sołectwie Lisowice;
  – firmie PROMAX – Markowi Mańce za przeniesienie mostku przy boisku;
  – Janowi Pieprzycy za wyrównanie mechaniczne placu zabaw.
 3. Ustanowiony został fundusz sołecki na rok 2022, w którym 58% jego środków przeznaczyliśmy na kolejny etap realizacji oświetlenia przy ulicy Andrzejowej. Przeznaczona kwota pozwoli na zamontowanie kolejnych 5 lamp (do zamknięcia projektu pozostanie 1 lampa). Wykonawca zobowiązał się do montażu lamp najpóźniej do wiosny 2022.
 4. Decyzją mieszkańców uchylona została Uchwała Zebrania Wiejskiego w Lisowicach nr 2/2020 w sprawie umieszczenia znaków zakazu parkowania przy ulicy Nowej. Konkluzją dyskusji w tej sprawie jest apel o rozsądne korzystanie z chodnika podczas parkowania autami, by nie zajmować całej szerokości chodnika.
 5. Na prośbę mieszkańców ulicy Słonecznej wystosowany zostanie wniosek o zamontowanie progu zwalniającego na tej ulicy. Próg zwalniający na ulicy Andrzejowej pozostaje na swoim miejscu.
 6. Sołectwo Lisowice wystosuje wniosek do Zarządu GDDKiA w sprawie zmiany pulsacyjnego światła (które zaczęło świecić kilka dni temu) na „prawdziwe” światła, zatrzymujące ruch samochodów. Stosowne pismo zostanie napisane przez sołtysa i Radę Sołecką z prośbą o podpisanie się mieszkańców.
 7. APEL – w imieniu swoim oraz mieszkańców zwracam się z apelem o zadbanie o koszenie traw wzdłuż ulic przy posesjach, a szczególnie przy polach i łąkach przez rolników je użytkujących.

Marek Kunicki, sołtys Lisowic

___________________________________________________

Szanowni Państwo,
zapraszam na zebranie wiejskie 23 lipca (piątek) 2021 o godz. 18:00
(godz. 17:45 – I termin)
Porządek zebrania:
– uchwalenie budżetu sołeckiego na 2022 rok
– uchylenie/podtrzymanie uchwał w sprawie zakazu parkowania (ul. Nowa) oraz usunięcia ogranicznika prędkości (ul. Andrzejowa)
– sprawy różne, wolne wnioski

Marek Kunicki, sołtys Lisowic

W zebraniu może wziąć udział maksymalnie 250 osób, obowiązuje reżim sanitarny, wymagane jest założenie maseczki zakrywającej usta i nos.