Zebranie wiejskie IX 2020 – podsumowanie

      Możliwość komentowania Zebranie wiejskie IX 2020 – podsumowanie została wyłączona

15 września spotkaliśmy się na Zebraniu wiejskim, podczas którego m.in. uchwalono budżet funduszu sołeckiego na rok 2021. Poniżej, w punktach przedstawiam najważniejsze kwestie:

 1. zmiana budżetowa funduszu sołeckiego 2020 – z zaoszczędzonych środków (w wyniku nieodbytych imprez masowych, tj. biegów, pikniku oraz dożynek) zakupiono dmuchaną bramę startową do biegów, 6 kompletów stołów i ławek biesiadnych oraz planujemy zakup zabawek nadwornych dla dzieci na placu zabaw, na których zakup wydzielono nowe zadanie w bieżącym funduszu sołeckim;
 2. podjęto uchwałę podziału środków funduszu sołeckiego na rok 2021, z którego finansowane będą m.in.: Kwietny bieg, Bieg tropami dinozaurów, Piknik z liskiem oraz dożynki, wykaszanie placu zabaw, drugi etap inwestycyjny budowy oświetlenia przy ul. Andrzejowej, zakup zabawek na plac zabaw;
 3. podjęto uchwałę ws ustawienia znaków zakazu postoju wzdłuż chodnika przy ulicy Nowej;
 4. przedstawiono konsultacje społeczne w sprawie zmiany administracyjnej Lipia Śląskiego;
 5. odwołano się do uchwały Zebrania wiejskiego z września 2019 roku o usunięciu progu zwalniającego na ulicy Andrzejowej;
 6. sołtys poprosił mieszkańców, a szczególności ojców dzieci (potencjalnych użytkowników placu zabaw) o pomoc w wyrównaniu terenu przeznaczonego pod budowę nowego placu zabaw;
 7. intencją zebranych, od przyszłego roku będą połączone: Piknik z liskiem oraz dożynki. Termin zostanie jeszcze ustalony; na pewno impreza odbędzie się w sierpniu (o ile COVID zaś nie przeszkodzi).

W międzyczasie, odbyłem spotkanie z Wójt Gminy Pawonków 21. września, z którą rozmawiałem nt. postawionych podczas zebrania pytań mieszkańców:

 1. Próg zwalniający na ulicy Andrzejowej zostanie zdemontowany po uwzględnieniu tego faktu w zmianie organizacji ruchu;
 2. znaki zakazu przy ul. Nowej pojawią się również po zatwierdzeniu zmiany organizacji ruchu;
 3. ubytki na ulicy Cegielnianej (po wizji lokalnej i podjętej ewentualnej decyzji naprawy w bieżącym roku) zostaną uzupełnione w momencie asfaltowania ulicy Lublinieckiej;
 4. na ścieżce rowerowej przy ulicy Dolnej zdaniem pani Wójt nie jest potrzebne dodatkowe oznaczenie, jako że jest znak C-13A „Koniec drogi dla rowerów”. Pani Wójt zasugerowała natomiast możliwość umieszczenia informacyjnego znaku drogowego o rowerzystach na ulicy Dolnej;
 5. w sprawie ułożenia kostki na odcinku pomiędzy ul. Ogrodową a ścieżką rowerową – pani Wójt poinformowała, iż w tej chwili nie będzie ułożona kostka; możliwe, że uda się to w przyszłości, ale wymagana będzie zgoda GDDKIA (rozbudowana procedura). O ile pamiętam, to bardziej zaangażowaną w tym zakresie osobą podczas zebrania wiejskiego w 2019 był jeden z radnych…;
 6. w sprawie wykaszania ogrodu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym zostałem przekierowany do zarządcy terenu, Dyrektor Zespołu.

[Marek Kunicki, sołtys Lisowic]