Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – DEKLARACJA

      Możliwość komentowania Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – DEKLARACJA została wyłączona

Szanowni Państwo,
do 30 czerwca 2022 każdy właściciel budynku (lub zarządca) jest zobowiązany do złożenia deklaracji o źródle ciepła (piec, kominek, pompa ciepła, itd.) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin wypełnienia obowiązku się powoli zbliża, ustawodawca grozi karami za jego niezłożenie.

Jak możemy złożyć deklarację?

W formie elektronicznej – żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Deklarację należy złożyć na stronie: https://ceeb.gov.pl. Cała operacja trwa 4–5 minut.

W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Pawonkowie. Stosowne papierowe druki są do pobrania u sołtysa Lisowic (proszę jednakże przed przyjazdem zadzwonić, bym był domu) – tel. 693346193

W deklaracji podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).