Projekt: „I ja też umiem pływać”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lisowicach uczestniczyli w zajęciach nauki pływania  w ramach projektu napisanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice pn. „I ja też umiem pływać”.