Podatek 2021

      Możliwość komentowania Podatek 2021 została wyłączona

Szanowni Państwo,

niebawem, tradycyjnie jak co roku, rozpocznę roznosić nakazy podatkowe. W przypadku Państwa nieobecności zostawię informację o próbie dostarczenia z prośbą o telefon – wówczas przyjadę w ustalonym terminie. 
NOWOŚĆ: Nakazy będzie można także odebrać osobiście u mnie w domu, w niedzielę po wszystkich mszach świętych.

ZMIANA: Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Pawonków, sołtysi Gminy Pawonków nie będą już inkasentami; w związku z powyższym nie będę już przyjmował od Państwa należności podatkowych (mając na uwadze anachroniczność dotychczasowej praktyki inkasa, będzie mi brakowało regularnego, bezpośredniego kontaktu z Państwem przy tej okazji).

Serdecznie Państwu dziękuję za ogromną aktywność i frekwencję przy opłacaniu podatków u sołtysa.

Marek Kunicki, sołtys Lisowic